Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, Niewczesne rozważania, Dzieła wszystkie, tom 1a

Narodziny tragedii (przeł. Paweł Pieniążek) oraz Niewczesne rozważania (przeł. Małgorzata Łukasiewicz) stanowią pierwsze filozoficzne prace Nietzschego, w których występują postaci oraz problematyka przewijające się w całej jego twórczości (Dionizos, Apollo, Sokrates, tragedia grecka, uwielbienie dla greckiej kultury, Platon, Wagner, Schopenhauer, problem historii oraz nihilizmu), co czyni z tych dzieł „wprowadzenie” do całej twórczości Nietzschego.

Przedmowa do Narodzin tragedii – Bogdan Banasiak

Przedmowa do Niewczesnych rozważań – Paweł Pieniążek

 

Więcej opcji kupna książki: Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, Niewczesne rozważania, Dzieła wszystkie, tom 1a
 .